אני כותבת אליך שעת לילה מאוחרת אין איש מלבדי כאן בחוץ תחת עץ האיזדרכת מחברת לך מילים פשוטות. קודם, כשדיברנו שאלת וקולי רעד. עניתי שכן ושאין לי דרך להגיב אז יצאתי לחוץ וקפצתי ורקדתי והסתובבתי וכשנפלתי מותשת הבנתי שאין עוד מלבדנו כאן תחת עץ האיזדרכת.