עינת טמסות

השירה היא משמעות חיי

שלוש מגירות יש לשידה

עיר קטנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה