הלב גלוי עכשיו

מכל סודותיו

מפני שאין הנחות

ולא דרכים קלות

כל המכאובים שכאב

שחררתי מעליו

את שהסתרתי בוורידיו

 


©כל הזכויות שמורות לעינת