מאת: עינת  טמסות

מה הוא אושר לאדם ,

פיסת מים כחולים אדמה.

אוויר לנשימה

רגליים להלך במרחבים ,

הישרדות בכדי לחיות.

מוסיקה טובה

שתרגיע את הנפש ,

ואהבה קטנה .

לשלמות הלב

קורת גג ,

להניח בה ראש .

משלהי הקיץ החם

ומרוחות הסערה ,

המביא עמו החורף הקר .

מה הוא אושר לאדם

צחוק תמים של ילדים ,

אדמה אוויר לנשימה.

זו בקשתו של עולם

מהאדם הקטן .