בשנה שחלפה

ביושבי בגינה

ראיתי שנטף

מגזע העץ השרף

 


אך עודו פורח באביב נושר בסתיו

מקשט להפליא מדרכה בעליו

אוהבת אני לשבת תחתיו

 


עוד משכבר ימים

לחרוך עם השמש בעץ מרובע ציורים

המתארים

את הטבע הנפלא

שאותו האל ברא

 

 


© כל הזכויות שמורות לעינת