מול קניון גורד שחקים

יושב כבר שנים

כנר ומנגן ניגונים ,

לעוברים ושבים .

ישנם שעוצרים

לשמוע ניגנתו

יש המניחים,

גם מטבע בכובעו .

מנגינותיו

מספרות את שרואות עיניו

מעט מזיכרונותיו ,

מימי ילדותו ועלומיו .

עתה ששוב שקטה ההמולה

מספרת סיפור אחר המנגינה

על ילדי הכנר הרחוקים,

איך אליהם ליבו מתמלא בגעגועים.

כך יושב שנים

מול אותו קניון גורד שחקים

אותה חנות בגדים

מנגן בכינורו לעוברים ושבים

ומתוך מנגינותיו ,

נחשפים להם חייו .

‏ו' חשון תשס"ו ‏08/11/2005