מאת עינת טמסות

מה יביא המחר

שואלת בליבה

כשמופיע הרהור מוכר,

כשראשה מונח בכר .

 

חלונות עיניה אינן מבקשות

אֶת עולם החלומות,

בצל העץ המרקד בקירות הן מתבוננות.

 

ליבה הלילה עטוף דאגה

מה יהיה ביום בו ילבין שערה ,

קמט יתאסף למצחה .

כי הימים חולפים

המספרים שבלוח זה אחר זה נתלשים

 

גם רוח נעורים ממנה נחלשה

לזמן שהחליט שהיא אישה,

שבדמה זורמת השירה .

 

עתה משאינה מצליחה לישון

תמתין היא עד לאור הראשון

אז תחזור לים תשב בחול הזהוב,

ותכתוב.

 

רוצה לחיות לנצח כשירים

הנכתבים מעמקי הלב בשברי צדפים,

ולעולם לא להזקין כלובן גלים.

 

18/9/1994