מאת עינת  טמסות

בזמן האחרון

רק הים יודע עוד את תפקידו,

איך להרגיעני.

זה המקום היחידי

בו נמצאת אָנׂכִי יושבת על צוקים,

מביטה בגלים ,בשחפים,

ומהרהרת על תקופה זו.

שכולה געגועים לאנשים

שעמם ברצוני להיות,

אך הם גרים בארצות נוכריות .

‏23/06/2005