מאת : עינת טמסות

נפלאה בעיני עונה זו של חורף,

לעטוף גוף במעיל ארוך.

לכסות ידיים בכפפות צבעוניות

לדלג כילדה קטנה בשלוליות הפזורות במדרכת אבן,

ללכת בזהירות בחציית אספלט הכביש .

מופלאה בעיני עונה זו,

נדמה כי אפשר לכתוב אותה באלפי צורות.

בדפי המשוררת ובדפי המלחין

אוהבת אני לצפות בטיפות הגשם ,

איך נושרות הן מעיניי הענן על חלוני.

קסומה בעיני עונה זו של חורף

אשר לה בבוקר זה מוקדש שירי .

 

‏03.12.04