מאת עינת  טמסות

אבדו המילים

שעמדנו יחדיו,

תחת עצי הדקלים.

רוח לחה

שהגיע מכיוון הים,

פרעה קמעה.

שערותינו

והמבטים,

הסמיקו לחיים.

כשאחזנו ידיים

האומנם,

זו תחילת אהבה.

לא אדע

רק הזמן יוכל לגלות,

את שנסתר בלבבות .