מאת  :עינת  טמסות 

הבוקר,

בעיר קטנה.

ירד היורה

איזו רינה ,

נתפסה ברחוב.

למראה הטיפות

הילדים ,

יצאו להשתולל בשלוליות.

ואילו המבוגרים

תפילתם לטיפת גשם נענתה ,

שמעתה האדמה בשיא יופייה תפרח .

מהיורה המבורך.