שוב מחפשת תשובות
לכל השאלות
שאֶת ראשי טורדות

 


ככל שהזמן עובר
אני מתבגרת יותר
כך הכמהה לגמוע
ממעיין הידע

 


כי נדמה שאיני יודעת הכל
על העולם שהותיר בידנו האל הגדול
לכן מחפשת
דרך האמונה והשירה הרוחנית

 


תשובה לפלאי הבריאה
שאותי תמיד שובה
ברצון לגלות אֶת סודה
והקסם שבתוכה

 


© כל הזכויות שמורות לעינת