מאת : עינת טמסות

לעיניים,

מדי יום מתגלים .

צבעים מרהיבים

דברים חדשים.

להם

שייכת גם הדמעה ,

הנושרת כגשם.

בימי עצב או שמחה

מה נפלא ,

שדרכן אנו רואים .

את העולם הססגוני

שיצר לאדם הקטן האלוהים.