מאת עינת טמסות

שכחי הוא אמר

כל שהיה בנינו נגמר

ואין גשר ,

שיוכל בינינו לגשר .

 

מיצנו את הרגש עד תום

עתה נותר רק להגיד שלום

בחדרי הלבבות ,

הפכו התמונות לזיכרונות .

 

בעמדם בפתחה של הדלת

בו מתבוננת כמבקשת

אנה הישאר אל תתחיל לוותר

אפשר לנסות שוב,

עם רק תרצה להיות עוד אהוב.