מאת :עינת  טמסות

אוהבת  אני לכתוב,

להפוך  הרהור למילה.

מראה לחרוז נפלא

לשבת בגינה ,

כשקרן חמה  מסנוורת  .

אז את יופייה אני חורזת 

כמה מופלאה היא

מרגע עלייתה .

ועד לשקיעתה 

או  לשבת  מול  המחשב

לנגן  במקלדתו

,רחשי  לב

אוהבת  להבעיר

מה  שרואות  עיני.

אל הדף הלבן

לנצור בו לעד

את מראות  השגרה.