שיר ליום  הכיפורים
מבית הכנסת
תפילה נאספת
אל שעריי שמיים
מלבבות אנשים

שנשמע השופר
בהוד הדר
אוסף תפילותינו
אל אבינו מלכינו

כי לנו נתן חיים
הים היבשה
תבונה בחירה
ויופי נשגב כעולם

©
כל הזכויות שמורות לעינת