מאת: עינת טמסות

פרחי כלה צמחו בגינתי,

לאורך עצי הפרי מבין עשבים.

המקנאים וואדי מיופי זה

בעל גבעול ירוק ועלה כותרת צחור,

אשר לו שייכים טיפות המטר.

משפך הפח המהודר

ומבטי הפליאה שבעיניי,

מאותו מראה קסום

שנשבה בו עשב הבר.