מאת: עינת טמסות 

 


נשגב בעיני המטוס,

החג כך בשמי רקיע .

כמעוף הציפור


ממנו ניתן להתבונן,

דרך חלון קטן .

שצרותו כצורת הביצה

בתפארת החמה .


אשר עטופה היא

בגווני אש,

אדום, כתום, זהוב.

כמו הודעה המבשרת

ליונה ולאדם .


כי גם לאור היום

מגיע לחלום בעמק ההר,

כך לאורך הטיסה.

גומעות עיני טיפות אחרונות

מיופי החמה,

המשרה בנוסע מעט שלווה .