מאת: עינת טמסות

אור אחרון כבה כולם הלכו לישון,

רק עודני ערה בתוך החשכה .

מתבוננת בתקרה ובצל העץ העומד סמוך לחלוני

הפתוח לרווחה,

בכדי שאם תנדוד לה השינה .

אתבונן דרכו ביופי הלבנה

נושאת תפילה חרישית ,

לאל שבמרומים שיתן הכוח.

להמשיך לפסוע בכיוון אור השמש

העולה מבין ההרים ,

ומחממת את לבבות האנשים .

אור אחרון כבה

בתוך החשכה נושאת אני תפילה .