מאת: עינת טמסות

 שנים מנסה להתקרב ,

פותחת דלת .

מניחה במיטת נעוריי

קלסרים אשר מתוכם נשקפים חיי.

אילו אתה ממשיך להיות עטוף

בעולמך הישן,

אם שחר יורד לים .

שב עייף בשקיעת החמה

לא רואה לא שומע.

לפעמים

אניני מצליחה להבין ,

את המלח שבך .

איך יכול להיות ימים רבים

מול רחש גלים.

שנים מנסה להתקרב

פותחת דלת,

אך מול פניה אתה חולף.

לא רואה לא שומע

את דברי הלב החבויים בחדר.