מאת: עינת טמסות

מתבוננת בתמונתנו ,

שצצה כך פתאום .

באמצע סידור החדר

מתוכה נשקפת לי נעורינו ,

וכל התבלטויותיה .

ימים רבים חלפו מאז פסענו כך יחדיו

בחוף זהב ,

אוספים קנה סוף שוזרים מהם כתר לראש .

מבטיחים הבטחות בלי סוף

על לימוד אודות העולם ,

הזדקנות האדם .

עתה בחלוף השנים

בתוך אי הסדר בחדרי ,

נזכרת איך אהבתני .

בזמן המתוק כנעורים

שקפו לנצח בתמונתנו.