מאת  : עינת טמסות

לעתים,

שהמילים עומדות מלכת.

אני יושבת בכורסה

מדפדפת בשיריי ,

פתאום מבין המילים .

רואה אני

כמה התבגרתי אל תוך הזמן .

המילים עבורי הם כמו תמונות קטנות

השוזרות בתוכן גאות ורינה .

לעתים נהנית להתבונן בהם להזכר

בתקופה אחרת,

ולהמשיך הלאה בדרכי החיים.