מקום בליבי לך נתתי

שבכתפך הנחתי ראשי

שהאמנתי לאהבה

שנישבתי ביופייה שהיא עזה

לעולם נשארת,

ולב אינה שוברת.

עד שראיתיך מתרחק

ליבך מליבי מנתק

הבינותי שאתה בז לאהבתי ,

שליבך לא יהיה עוד שייך לי.

אך הנה הזמן רצה אחרת

הפגיש בנינו לאחר שנים בטיילת

כמו ביקש לתת הזדמנות נוספת

לשוב בשניים ליופי שבאהבה ,

המחברת איש לאישה.

30/1/2000