עד מתי תחלחל שנאה בבני אדם

תעוור אותם

תשמיע קולות מזעזעים

שמציאות מעוותים

לא נשכח את זעקת האנשים

קולות השבר הבכי החוסר אונים

שעלו מקרונות הרכבות

גדרות התיל הגבוהות

ולא נסלח לעולמים

על גדעת החיים

 


© כל הזכויות שמורות לעינת

14/12/2006


הערה : השיר נולד מתוך תחושה שנוצרה לאחרונה

והקולות הבאים מארצות ניכר על הכחשת השואה

אותי מפחידים ומזעזעים שמע היא עלולה שוב לקרות