01/10/06

אם ישאלוני מה מעלה בשפתיי חיוכים

אומר בפשטות צחוקם התם של ילדים

מראה השמש הזהובה השקועת ועולה מחדש מבן ההרים

גוונים יפים שאת עולמנו מקשטיםשיר שנולד מתוכי ושילחתי אותו על פני מים

כשיגיע לחוף מבטחים

יקראו אותו עיני אנשים

והוא יאיר ל הם פניםוהאהבה לה יש לי תיאור מיוחד ונפלא

רגש עז שהולם בלבבות

והאדם אותו כל חייו רוצה לחוותאם ישאלוני מה מעלה בי חיוכים

זה העולם הטבע הצבעים אנשים ילדים

שירים מרגשים שלעד נשארים© כל הזכויות שמורות לעינת