מאת עינת טמסות

בקניון העיר מול חלונות הראווה
שהבטיחו לעוברים ושבים
מחירים של סוף עונה
הם נפגשו לאחר שלא ראו זה את זו שנים,
כשצעדו לבדם לתוך דרכי החיים .

אמרו שלום וקבעו להיפגש מחר
בסוף רחוב אמנון ותמר
היכן שנמצאים מוכרי הנוריות
המכוניות הישנות,
שאף יד אדם אינה חפצה לקנות .

משנפגשו למרות השנים שחלפו
היפי החרוט בזיכרונם
מאיץ עדיין את ליבם
נזכרים בימים אחרים
של ימי ספסל הלימודים

עתה: בבוא הערב שוב נפרדים
כאיש ואישה,
שחייהם מלאי עשייה .

 

 

08/09/2005