12/10/06עשרים שנה

אור בחייו לא ראה

מאז המלחמה הארורה


ולא זכה

לראות את גידול ביתו הקטנה

שבנתיים הפכה לאישה


הכמהה לשתף אותו

לחוות חיבוק אב והוא לחוות ולהתגאות בבתו

שדמה זורם בדמו


עשרים שנה חיי בחשכה

אילו אני המשוררת מקווה

שישוב עוד לחיק ביתו משפחתו ויתן להם אור ושמחה

כמו שמו

שנתנתה לו על ידי אימו ביום הולדתו


 

©כל הזכויות שמורות לעינת

 


 

שיר זה נכתב כמחווה לרון ארד

שהיום מלאו לו עשרים שנה

לשבי ומי יתן ויזכה הוא לראות את האור

ואת משפחתו

וכמו כן תפילתי שכל השבויים מהמלחמה הזאת

ישובו גם הם לביתם