מאת: עינת טמסות

אילו יכולתי לעלות בכתב,

את זיכרונותיי.

וודאי שלא היה נותר מקום

בדף,

להכיל את הגאות השפל

אך טוב שהם כתובים עכשיו

בכדי להזכיר שהייתי שם .

 

‏09 דצמבר 2004