מאת: עינת טמסות

קסום בעיני עולם המילים

בו נוצרים, רגשות, שבילי חיים.

המעוררים בנו לעתים את הצחוק והדמע

אך בין כל אלא,

מוצאים אנו שלווה נחמה

וכוח להמשיך אל פני העתיד.