מאת עינת טמסות


שלושה חתולים
בסמטאות
משתוללים
מול פחים ירוקים
מקלטים
ספסלים ישנים
מחלון ביתי
צופה בם מהצד
שהערב רד
המרום התכסה כוכב
שלושה חתולים
תחת פספס כוכבים
יושבים לצד אמם
מראה הטבע האנושי
בכל פעם מחדש שובה את ליבי