מאת עינת טמסות

 

אוהבת אָנׂכִי את שבוע הספר העברי,

להלך לאורך הדוכנים.

לדפדף בדפי הספר העבים

לגלות באותיות דמויות חדשות,

מקומות , עולמות.

שחשפו לעין המשוררים והסופרים

הלוקחים אותי עמם,

אל מסעותיהם ופרקי חייהם.

ואָנׂכִי נמשכת גומעת מלותיהם

שמותרים בי טעם מוכר,

לשוב לקרוא על אנשי העיר והכפר .

אוהבת אָנׂכִי את שבוע הספר העברי

אשר ממנו שבה לביתי,

כשבעגלתי שלל ספרים מרשימים.

שינעימו ימים שלמים

בנדידה אל מקומות נשגבים .

 

 

‏22/06/2005