עלי העץ שבירים

ברוח נישאים

על אבן המדרכה בה אנו פוסעים

אותה כעת ביופיים מקשטים

אהובים עלי ימים אלו של עץ נושר

מדרכה מקושטת

עדינות הרוח הנושבת המביאה עמה את השלכת


כל הזכויות שמורות לעינת ©