עיר קטנה
העצים שבשדרותייך
מפזרים באבנייך
עלים יפים

אַת לאט מקבלת
אֶת יופי השלכת
לאחר שבשלהי הקיץ חגגת
במופעי בידור לאנשים
קרקסים לילדים

עכשיו משאורחייך
שבו לבתים
שדרותייך כה יפים
בעלים שרשרושם כניגון פעמונים נעים

ואילו אני בכוכבייך מתבוננת
וכשהם נופלים
גם משאלה מבקשת
כה יפה אַת עירי בשלכת.