מאת : עינת טמסות

בשולחני, שירים פזורים .

עתה שיש לי מעט זמן לעצמי

קוראת אני בדברים שנכתבו אמש,

מתוכם נגלה לעיני מחדש יופי הלילה .

אותו נצרתי בשיר

בכדי שלא אשכח איך הירח הוסיף לאור המנורה,

את אורו הקסום .

כשנפל הכוכב אל עמק ההר

המשאלה,

נכתבה על גב הנייר .

ורגע מרשים זה מתועד לעד