מאת עינת טמסות  

בתוך הדפים בתאריכים מדויקים,

חשפת סודות .

כמו בקשת להשיל מעלייך

את כובד המכאוב .

ושם : לשמר סוד וזיכרון

בתוך שורות דהו המילים,

אך עתה מעלים בשפתייך חיוכים קלים.

שבעקבות התאריכים

זכרת מקומות ואנשים,

שהספקת לשכוח במרוץ השנים

2000

.