מאת עינת טמסות

 

שהשינה עוזבת את הגוף

העין אינה מבקשת,

בקרבת החלום.


היא בוהה בצל הנגלה בתקרה

לאחר כיבוי המנורה ,

הראש לא מוצא מנוח בכר .

כי הלב מהרהר

על מה יביא בחיקו המחר.


האומנם

בשעון הססגוני התלוי בקיר,

סיים הירח את תפקידו.

בשמי מרום


ועוד רגע יעלה בעולם ,

האור החם.

כשהשמש תשלח קרניה

ותאיר את הרחוב הנם.