מאת  : עינת טמסות

 

ביום מן הימים שתופיע ,

ויסער ים הרגש.

אפליג בספינתי אל חופייך

שם נפסע יחפים ,

שלובי יד בחולות לוהטים.

כשמש תסנוור עינינו

נשב תחת שמשיית קש ,

אספר לך על מסעותיי .

ביום מן הימים

שארגיש כבר שובע מלנדוד ,

אז בחופייך יפסעו רגליי .

כל חיי

 

כא תשרי תשסה