מאת עינת טמסות 

מזה ימים אחדים מול אשנב עומדת,

והציפייה לשובך מהעיר האחרת .

רק מתארכת


למרות שכתבת כי נפשך,

היא שבקשה שינוי .

והעיניים כמהות לראות ירק וים אחר

לא רק הרים בנאליים .


אילו אני בציפייה דרוכה

אולי בשבילים המולכים אל הבית ,

צועד אהוב ושריקות בשפתיו.

אך בפתחי אשנב

זה רק הרוח השובב.

 

 

‏10/07/2005