מקום בליבי לך נתתי

שבכתפך הנחתי ראשי

שהאמנתי לאהבה

שנישבתי ביופייה שהיא עזה

לעולם נשארת

ולב אינה שוברת

 


עד שראיתיך מתרחק

ליבך מליבי מנתק

הבינותי שאתה בז לאהבתי

שליבך לא יהיה עוד שייך לי

 


אך הנה הזמן רצה אחרת

הפגיש בנינו לאחר שנים בטיילת

כמו ביקש לתת הזדמנות נוספת

לשוב בשניים ליופי שבאהבה

המחברת איש לאישה

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לעינת