הערב ירד על העיר

בלב נרקם עוד שיר

אשנב פתוח

בחוץ נושבת בעדנה הרוח

 


שאור פנס מאיר עלה שלכת

שניתק מגזע עץ אל אבני מדרכת

בו אני מתבוננת

מהרהרת

 


בזמן המתקתק

העבר שמתרחק

והופך לזיכרון בליבי

על מה שהייתי ומה שהנני

 


אישה

הלומדת כל יום פרק חדש

על העולם הנשגב

 


© כל הזכויות שמורות לעינת