מאת עינת טמסות

הקיץ הזה לא ישכח

הלב יזכור

את שהראה המסך .

 

מאורעות  הסבל

וקריעת  הדגל

תפילות  אנשים

וקריאות השבר .

 

 אדמה

ספוגת דמעות  כאב

נותרה יתומה

ולב דואב .

 

על הבתים

הפונים לשירת  הים,

הזיכרונות  ותקוות  להישאר

בכדי שכל זאת ישמר ,

לדור ההמשך.

 

 

18/08/2005