מאת  :עינת טמסות

יפה אהבה ,

מרגשת סוערת.

רגשותיה עזים

מתבטאים באלפי צורות,

לה נכתבים שירים.

שמסמיקה היא פנים

ומאיצה בחדר הלב את פעימותיו.

אהבה עיר קטנה

אליה תמיד ישוב האדם,

לבנות את ביתו.

 

‏11.11.04