מאת: עינת טמסות

בים השירה,

מפליגה בספינתי.

כמלחית מנוסה

היודעת היטב,

מה עוצמת הרוח.

גובה הגל

ומתי לשוב בזמן לחוף ,

מפני שהים הזה מכירה אני .

ככף ידי הכותבת בחלותיו הזהובים

את חיי בחרוזים .