מרץ 2004

 

הביטי ילדה וראי
איך השחקים צוחקים,
שחוקם מלא תקווה
וקריצת עינם כה טובה.

הביטי וראי כיצד
עולה קמה בלב שדה
ניצן פרח אדום
לרגלייך ניצב כהדום
לך שולח שלום.

נחלי אכזב שוצפים
נביעות ומפלים קוצפים
בדרך אל המנוחה
בים שכולו נחושת
ודמעתו כה מלוחה.

הביטי ילדה וראי,
לקטי לך מזה ומזה
למען ישמר לך זכרון
ולו פעוט, קטן ואחרון
למען תיתו לאחר
לזה שממך יבוא
.