מאת: עינת טמסות

אל עץ הצאלון הזקן שבגני ,

לאחר מסעותיה הרבים.

בארצות זרות

שבה היונה .

אָנׁכִי אוהבת בה להתבונן

איך שוזרת במקורה ענפי עץ קטנים לקן,

גוזלים יפים נולדו בגינתי עד ליכולתם לעוף למרחקים .

והצאלון שנשר בשלכת

פורס ברינה את ענפי צמרותיו,

לשובה של היונה .

הבאה ממרחקים לקונן בגני

‏27.11.04