זוכרת אֶת הזמנים

שהיו עטופים בניגונים,

שהתנגנו מהתקליטים.

ברעש מכונת הכתיבה

אשר בערבים שירה כתבה

שיחת רעים המתבצעת דרך טלפון חוגה,

ופוסטר של זמר שבקולו שירה נוגה .

שאין איש בביתי

מוציאה מעליית הגג כל אוצרותיי,

שהיו לנועם בימיי נעוריי .

בין השמשות נזכרת

באוצרות מתבוננת

וחיוך נפרס בשפתיי ,

כך החלו חיי .

23/3/2001