מה הוא אושר לאדם

בעולם

אוויר לנשימה,

רגליים להלך על אדמה.

פיסת מים כחולים

בשביל להשיט ספינות למרחקים,

הישרדות באיתני הטבע הסוערים .

מוסיקה

בשביל למצוא בתוכה

מעט שלווה

אהבה קטנה לחיבור הלב,

בשעות קשות של כאב .

בית קטן

בכדי לפזר בחדריו

זיכרונות

להניח ראש לחלום חלומות

לרקום עולמות

זו בקשתו של עולם,

מנפש אדם.

15/6/2003