מאת עינת טמסות

ידיי,

עם השחר.

מפסלות

באבן.

חוצבות

חורטות,

מפריחות חיים.

דמויות

לכיכר וגן.

ידיי

עם השחר,

מציירות .

בבד לבן

את שרואה העין,

מחלון הבית.

ומרחוב

ידיי ,

עם השחר.

כותבות

אלפי אותיות ,

ומתוכם.

נגלה עולם

ידיי,

עם השחר.

יוצרות

א ו מ נ ו ת,

כדרך חיים.

‏27 מאי 2005