אֶת שערי קלעתי לצמה

וראיתי בתוך הרעמה

שערה לבנה

בתחילה נמלאתי מורא

האומנם אלו סימני הזקנה שבאו אליי

וערערו אֶת שלוות חיי

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לעינת