עוזר יוסף

Image

ספרי שירה: סילן טהור, ספרית הפועלים, 1981שם ומלכות, עקד, 1990

יהודה עמיחי

אֲנִי שָׁר בּאגַן הַיַם הַתִּיכוֹן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה